Kjære medlem i OBF

Vi vil i dette nyhetsbrevet informere deg om vårt kommende Landsmøte (LM). LM avholdes søndag 26.mai kl. 16.00 og vil foregå digitalt.

Viktige datoer i forbindelse med LM:

 • Innkalling sendes ut 17. mars
 • Frist for innsending av saker til behandling av LM 21.april
 • Saksdokumentene sendes ut 5. mai
 • Landsmøte 26. mai klokken 16.00

I forbindelse med Landsmøte kan du:

 • stille som kandidat til styreverv. Frist for å bli innstilt til styreverv er 22. mars
 • påvirke arbeidet med politisk plattform. Frist 25. april
 • sende inn forslag til saker som LM skal behandle. Frist 21. april

Ønsker du å bidra send gjerne epost til post@barnevernsforeldrene.no

Betalende medlemmer har mulighet til å:

 • stille til valg i ulike verv i organisasjonen
 • avgi stemme ved valg
 • få dekket reiseutgifter til møter og arrangementer i regi av OBF
 • lede nettverksmøter

Ikke betalende medlemmer har IKKE mulighet til å:

 • stille til valg i ulike verv i organisasjonen
 • avgi stemme ved valg
 • lede nettverksmøter
 • få dekket reiseutgifter til møter eller arrangementer
 • bli prioritert i forhold til betalende medlemmer ved begrensede plasser

Ikke betalende medlemmer KAN:

 • delta på alle møter i regi av OBF så lenge de dekker reise og opphold selv
 • være med i medlemsgruppen vår
 • få tilgang på dokumenter, delta i ulike arbeidsprosesser i forbindelse med innspill eller høringsuttalelser mm