Hei! – Og takk for tilliten! 

Jeg heter Jenny Marie Gulbrandsen og er nyvalgt styreleder i OBF. Noen av dere kjenner meg fra Nettverksmøter og Arendalsuka, og jeg har sittet i styret siden 2020.  

Litt om meg selv: Jeg er 39 år og har 4 barn i alderen 6-18 år, gift med Morten på 11. året. Morten er far til våre 3 yngste, og bonuspappa til min eldste datter. Hun bor i slektsfosterhjem etter to omfattende runder med barnevernsaker i 2015 og 2017. Akuttplassering og rettsak…  Den støtten og samhørigheten jeg fikk fra OBF da var kjempeviktig, og en av grunnene til at jeg takket ja til å engasjere meg i styret. For til tross for at vi hadde familie og venner i ryggen, følte vi oss helt alene og som utskudd i verden. Og ingen ville fortelle os hvilke rettigheter vi hadde eller hva som var lurt å gjøre fremover. I en mørk jungel av «VI hater Barnevernet»-grupper, dukket OBF opp som en fakkel i mørket.  

OBF har under Merethe utviklet seg fra en nokså liten gruppe ildsjeler til en landsdekkende organisasjon som i dag har tre ansatte. Det er med ærefrykt jeg tar over etter Merethe som har viet livet sitt til OBF, men heldigvis fortsetter hun som daglig leder og kan nå bruke alle sine arbeidstimer til å jobbe for OBF- samtidig som hun skal få lov til å «gå hjem fra jobb» og ta seg velfortjent fri etter endt arbeidsdag. For det er ikke sunt å jobbe 100 % frivillig og 70 % ansatt over lengre tid.  

Dette innebærer at det blir noen endringer i OBF fremover. For jeg har ikke kapasitet til å ha et verv som tilsvarer en full stilling- jeg har en krevende jobb, familie og en gård jeg driver på fritiden.  

De viktigste endringene er at vi nå har 3 ansatte som driver organisasjonen, til forskjell fra tidligere da dette ble gjort av styremedlemmer. De ansatte vil følge opp utvalg, statsforvaltere, kommuner, forskningsmiljøer, undervisningsopplegg og så videre. Styret vil først og fremst sette premissene for hvordan dette skal gjøres gjennom politisk plattform og styringsdokumenter, og ha kontakt med medlemmer.  

En viktig endring er at vi har funnet ut at det å ha en åpen telefonlinje er for krevende for en så liten organisasjon som vår. Dere skal selvsagt få hjelp, råd og veiledning av både styret, de ansatte og andre medlemmer, men det vil ikke lengre være noen i styret som kan ta imot krisetelefoner og støttesamtaler. Har du behov for råd, – se på hjemmesiden vår, send oss en epost eller kontakt oss på facebook. For krisesituasjoner så må vi henvise til Helse Norge sine telefontjenester https://www.helsenorge.no/psykisk-helse/  

Jeg skjønner at mange (meg selv inkludert) har hatt svært god hjelp av å få snakke med Merethe eller andre i OBF, men belastningen over tid for våre ansatte blir rett og slett for stor. Jeg ber om forståelse og respekt for dette.  

Det vi vil tilby fremover er webinarer med ulike temaer, blant annet basert på deres ønsker fra undersøkelsen i 2022. Her kommer det mer om blant annet ny barnevernslov, rettigheter og juridisk bistand. Vi vil få tak i dyktige fagfolk som kommer inn og holder webinarer, og det blir muligheter for å stille spørsmål. VI venter i disse dager på svar på søknadene våre, og krysser fingeren for at vi får innvilget ett eller flere av de spennende prosjektene OBF har søkt om. Får vil gjennomslag for disse vil vi blant annet se på hvordan de kommunale kriseteamene i kommunen kan kobles på i akuttsaker, og utvikle et system for likepersoner.  

Jeg vil nok være en mer tilbaketrukket person enn Merethe, som ikke står frem i medias søkelys. Dette av hensyn til min familie. Merethe vil som daglig leder og medlem fortsatt ha denne rollen.  

Sist, men ikke minst- takk for tillitten til å ta OBF videre. Jeg er trygg på at OBF er på en god kurs og at vi sammen med de ansatte skal klare å sette barnevernsforeldre/familier på dagsorden.  

MVH 

Jenny