Arendalsuka

Torsdag 17/8, kl. 2030 – 2130 inviterer OBF til debatt om hvordan foreldre blir fulgt opp etter omsorgsovertakelser.
Debatt om hvordan foreldre blir fulgt opp av barnevernet i saker med omsorgsovertakelse.
Foreldre med barn under barnevernets omsorg ligger høyt på mental uhelse og selvmordsstatistikker. Mange blir overlatt til seg selv. Ved dødsfall og alvorlig sykdom står kriseteam klart. Hvem tar i mot foreldrene som har mistet omsorgen for barna sine?
Vi presenterer vårt panel:
– Marit Elisabeth Reinertsen fra Familievernkontoret i Kristiansand
– Marianne Fagerheim, erfaringskonsulent fra OBF
– Jenny Marie Gulbrandsen, styreleder OBF
Sammen tar vi opp spørsmålene om det er gode nok tilbud til foreldrene- og hvor svikter systemet ?
Vel møtt
Link: https://program.arendalsuka.no/event/user-view/20046
Debatten vil bli streamet.

Link:til Livestream