Torsdag 27.03 og fredag 28.03 er leder Merethe Løland og nestleder Renate Stølen Egebakken i Trondheim.

Vi ønsker å komme i kontakt med foreldre med barn i fosterhjem/institusjon.

Vi skal holde informasjonsmøte om Organisasjonen for barnevernsforeldre OBF, vi ønsker å høre hvilke behov foreldre har og hva vi kan gjøre for å ivareta dem best mulig.

I tillegg skal vi invitere barneverntjenester, familievernkontor, rbup, rvts og muligens noen politikere.

Vi gleder oss til å innta Trondheim