OBF deltar på prosjekt gruppemøte

 Agenda prosjektgruppemøte 10.januar 2022

Møtet avholdes digitalt på teams.
Vi vil legge til rette for noe smågruppearbeid underveis i møtet
1. Informasjon om prosjektet og eksisterende pakkeforløp v/ Jørgen Blom

2. Undersøkelsesfasen og samarbeid med barn, ungdom og foreldre og andre instanser v/ Mari Michaelsen Enger, Hamar barneverntjeneste

3. Fasene i pakkeforløpet med fokus på behov for utvidelse av Fase 1          Barneverntjenestens vurdering og start
–   Konkrete forslag til ny tekst

4. Fasene i pakkeforløpet- informasjon om behov for utvidelse av Fase 2. Samhandling mellom barnevernstjenesten og helsetjenesten

5. Plan for videre arbeid
Undergrupper for å utarbeide forslag til utvidelse (somatisk helse, tannhelse og seksuell helse)