Fredag 19/3 satt Barne- og familieministeren ned et ekspertutvalg som skal «bidra til å utvikle barnevernet videre».

OBF er ikke invitert med i utvalget, selv om «utvalget skal under arbeidet hente inn innspill fra barn og foreldre med erfaring fra barnevernet».

Vi finner det svært problematisk at foreldrestemmen ikke blir hørt.