Fredag 19/3 satt Barne- og familieministeren ned et ekspertutvalg som skal “bidra til å utvikle barnevernet videre”.

OBF er ikke invitert med i utvalget, selv om “utvalget skal under arbeidet hente inn innspill fra barn og foreldre med erfaring fra barnevernet”.

Vi finner det svært problematisk at foreldrestemmen ikke blir hørt.