OBF har idag hatt møte med Barnevernvakta (BVV) i Oslo. 

Barnevernvakten er barneverntjenestenes akuttberedskap. Primæroppgavene er å bistå barn, unge og familier i akutte situasjoner. Barnevernvaktene skal først og fremst sikre at barn og ungdom har det trygt.

OBF ønsker å oppnå god dialog med BVV i Oslo, først og fremst for å hente ut kunnskap og erfaringer fra godt erfarne akuttarbeidere. Vi vet at mange foreldre opplever akuttsituasjoner som kaotiske og svært utfordrende, derfor søker vi kunnskap om deres rutiner og arbeidsmåter, for å se hva vi kan gi hverandre av kompetanse.

Nå har vi kommet igang med første møte, neste treff blir til høsten. I mellomtiden skal vi revidere våre anbefalinger når det gjelder akuttarbeid i kommunene.

Vi ser frem til et godt og inkluderende samarbeid med BVV i Oslo.