Vårt styremedlem Julianna Weber snakker om tankefeller.