Egersund

Nettverksmøte 2020


Lundeåne cafe
Spinnergaten 17
4370 EGERSUND

Onsdag kl. 16:00 – 18:30
05.02    06.05
04.03    03.06
15.04

Nettverksmøtene våre er åpne for alle som har, har hatt eller er i ferd med å få barna sine under barnevernets omsorg. Det er ikke nødvendig å være medlem i OBF, men selvsagt ønskelig at du/dere blir det. Deltagere på nettverksmøtene har en moralsk og etisk taushetsplikt ovenfor de andre deltagerne.

Dersom du har behov for å ha med en støtteperson eller en venn, er det mulig å gjøre det.
Hvor ofte gruppene møtes er forskjellig, noen møtes hver 4. uke andre hver 6.uke eller 2. hver måned.

Gruppene står også fritt til å utforme sine egne rammer for møtene. Noen grupper ønsker å ha faste temamøter og tydelig struktur, mens andre ønsker at det skal være mindre struktur og snakke om det som har opptatt dem siden forrige møte.

Hver gruppe har minst en gruppeleder/kontaktperson.
Kontakt person for denne gruppen er: Renate Egebakken 99677400