Bufdir har utarbeidet en veileder for barnevernstjenestens oppfølging når barn bor i fosterhjem. Veilederen inneholder faglige anbefalinger om hvordan barnevernstjenesten kan følge opp barnet, foreldrene og fosterfamilien. Formålet med veilederen er å skape et faglig og metodisk grunnlag for at barnevernstjenestens oppfølging gjennomføres helhetlig og systematisk.

 

Veilederen er utarbeidet av en prosjektgruppe i Bufdir/Bufetat. I arbeidet er det innhentet innspill fra et utvalg av kommuner, 2 statsforvaltere, Landsforeningen for barnevernsbarn, Organisasjon for barnevernsforeldre og Norsk fosterhjemsforening.