Bufdir inviterte OBF til et møte om hvordan barneverntjenesten jobber når det gjelder vold i familier.

Noen av spørsmålene vi skal svare på er:

  • hva vurderer dere fungerer godt i bvtj sitt arbeid med oppfølging av barn og familier som er utsatt for vold?
  • hva vurderer dere å være utfordrende i bvtj sitt arbeid med oppfølging av barn og familier utsatt for vold?
  • har dere erfaringer eller kjenner til bvtj sitt arbeid med saker om samlivsbrudd og samvær med barn videre og hvor bekymringen for vold er en del av bildet?

Merethe deltok på vegne av OBF.

Dette er noen av innspillene vi har gitt:

Først og fremst må bvtj inneha kompetanse på å avdekke og identifisere vold. Videre er det viktig at man ikke forveksler vold med høykonfliktsaker som er noe ganske annet. Det må finnes hjelp, støtte og tiltak som ivaretar familier som opplever vold, enten den er mellom de voksne eller mot barn.

For det andre er det viktig at bvtj ikke bruker voldsproblematikken bare i saksfremleggene til nemnd eller domstol, for så å la det bli med det. Arbeidet videre må inneholde en rød tråd gjennom oppfølgingen familien får også i etterkant av den opplevde volden.

Det er også viktig at bvtj hjelper den av foreldrene som ikke har utøvd vold til å reetablere seg i sin nye tilværelse, og at barna ikke blir tatt fra fornærmede.

I dag ser vi at svært mange foreldresaker ender opp hos bvtj, fordi konflikten mellom foreldrene i noen tilfeller rammer barna svært uheldig, da er det viktig at bvtj bidrar til å løse disse konfliktene. I dag vitner mye av våre erfaringer at de i mange tilfeller bidrar til å forverre dette.