Interessepolitisk rådgiver i 50 % stilling

OBF er en nasjonal organisasjon, som jobber for at familier i kontakt med barnevernet får den hjelpen de har behov for. Vi ønsker å heve kvaliteten på barnevernet gjennom dialog med berørte, med fagfelt, myndigheter, politikere og andre organisasjoner med tilsvarende målsettinger. Vi arbeider både politisk for å bedre familiens rettsikkerhet og inn mot enkeltfamilier i behov for støtte og hjelp.

Tilsyn under samvær

De fleste synes i dag å ha tilsyn under samvær, men er det egentlig nødvendig i alle tilfellene? Merethe og Renate snakker litt om hva som skal ligge i mandatet, samt egne erfaringer.
Kjære MAMMA

Kjære MAMMA

                                       Kjære MAMMA😊 I dag er det faktisk din dag! Du har skapt et liv, eller flere. Du har næret og vernet barnet ditt i 9 måneder, 2 år, 8 år, 16 år, eller hvor lenge du har gitt alt. Du har født, ammet, skiftet, så lenge du fikk lov....

Forberedelse til nemnd/domstol

Å møte i Fylkesnemnda eller retten, er både skremmende og overveldende. Vi håper denne podcasten kan gi deg et innblikk i hvordan det er å være i nemnda, og hvordan man best mulig kan forberede seg.

Reaksjon – barnevernleder frifunnet

Barnevernspedagog Pia Monclair ble av sin leder oppfordret til å lyve rett før hun skulle møte i Fylkesnemnda. Lederen måtte møte i Oslo tingrett, tiltalt for motarbeidelse av rettsvesenet, men ble frifunnet. Hvordan kunne dette skje, og hvilke konsekvenser får...