Interessepolitisk rådgiver i 50 % stilling

OBF er en nasjonal organisasjon, som jobber for at familier i kontakt med barnevernet får den hjelpen de har behov for. Vi ønsker å heve kvaliteten på barnevernet gjennom dialog med berørte, med fagfelt, myndigheter, politikere og andre organisasjoner med tilsvarende målsettinger. Vi arbeider både politisk for å bedre familiens rettsikkerhet og inn mot enkeltfamilier i behov for støtte og hjelp.

Du kan lese mer om vår organisasjon her: http://barnevernsforeldrene.no/

Arbeidsoppgaver:

Sammen med leder være ansvarlig for organisasjonens påvirkningsarbeid fra strategi til utøvende politikk på system og tjeneste nivå
Sparringspartner for leder
Skrive høringssvar og annet skriftlig ifb med arbeidet
Delta i møter med politikere, myndigheter, samarbeidspartnere og fagfeltet
Være ansvarlig for å rekruttere, organisere og utvikle organisasjonens interne brukermedvirkere og likepersoner
Noe prosjektarbeid

Kvalifikasjoner:

-Gode ferdigheter muntlig og skriftlig på norsk, og gjerne andre språk (minoritetsspråk).

-Gode digitale ferdigheter

Vi vektlegger:

– Erfaring fra organisasjonsarbeid og interessepolitisk arbeid

– Evne til forståelse og empati med mennesker i en vanskelig livssituasjon

– Gode samarbeidsevner samt evne til å jobbe selvstendig og effektiv arbeidskapasitet

– Ryddighet

-Gode kommunikasjonsferdigheter

Det er en fordel om du har kvalifikasjoner eller erfaringer fra barnevernfeltet.

Det er en fordel om du har erfaring med likepersonsarbeid eller annet støttende arbeid inn mot personer i krise.

Lønn og arbeidssted:

Vi kan tilby et engasjerende og givende arbeid der du vil utgjøre en positiv ressurs for mange mennesker.

Arbeidsstedet vil i utgangspunktet være enten i sentrale Østlandsområdet eller Sandnes/Stavanger området der vi har baser i dag, men vi er fleksible når det gjelder arbeidssted.  Det er mulighet for fleksibel arbeidstid med primært hjemmekontor.

Lønn etter nærmere avtale.

Har du spørsmål, kontakt gjerne styreleder Merethe Løland på epost leder@barnevernsforeldrene.no eller tlf: 98134958

Søknad med CV sendes til leder@barnevernsforeldrene.no.

Søknadsfrist: 1. april 2022