Undersøkelsen viser også at foreldrenes reaksjoner etter en omsorgsovertagelse må bli forstått som sorg og ikke egenskapsforklares som mangler ved foreldrene.

Hilde A. Aamodt og Alicja Olkowska ved OsloMet har studert omsorgsovertakelser fra et foreldreperspektiv i Norge.

En omsorgsovertakelse betyr at barnet flyttes fra foreldrene og barnevernet tar over omsorgen.

Forskerne finner at sorgen til foreldrene opplever etter en omsorgsovertakelse ikke snakkes om, deles ikke med andre og oppleves som illegitim og tabubelagt. Foreldre opplever seg også ekskludert i samfunnet.

Noen funn: LES ARTIKKELEN HER!