Har du mottatt en bekymringsmelding ?

En bekymringsmelding er en melding til barnevernstjenesten, enten sendt av offentlig ansatte eller privatpersoner. Barnevernstjenesten skal gjennomgå innkomne bekymringsmeldinger snarest, og senest innen en uke etter at de er mottatt. En bekymringsmelding kan føre til: