Tirsdag 16. april: Nasjonalt barnevernsforum i regi av Statsråd Kjersti Toppe (Sp) tema institusjonsbarnevernet, kompetanse i barnevernet og netthets og trusler mot ansatte i barnevernet.

OBF var tydelige på at vi ønsker en plass rundt bordet når man adresserer netthets og trusler mot ansatte i barnevernet. Vi ser at en del av frustrasjonen som deles blant annet i sosiale medier kan handle om manglende apparat til å håndtere blant annet klager fra foreldre, eller foreldre i krise. Når alle forsøk på å bli hørt og sett ikke fører frem, hva da? Vi ønsker å bidra til at man løfter blikket og ser helheten i situasjonen og sammen finner gode løsninger.

Tirsdag 16. og onsdag 17. april: Ekspertgruppe samvær i regi av Bufdir. Tema hvordan legge til rette for gode samvær. Hvem har hvilket ansvar, og hvordan ser gode samvær ut i praksis. Hva må til for å ivareta barnets kulturelle, språklige, religiøse og etniske identitet i forbindelse med samvær?
I tillegg fikk vi høre om Brobyggerprogrammet som Norsk fosterhjemsforening har utviklet i samarbeid med blant annet OBF. Programmet er nå tilgjengelig i Fyrlykta. https://www.fyrlykta.no/tjenesteromrader/brobyggerprogrammet-raushet/

Vi fikk også høre fra Familievernkontoret om sitt tilbud til foreldre med barn i fosterhjem/institusjon. Hvordan de jobber for å ivareta foreldre som gjennomgår en enorm krise. Dessverre opplever familievernet at for få foreldre ber om hjelp. https://www.bufdir.no/familie/fratatt-omsorg/