25 mai 2018

Dialogmøte med Statsråd Linda Hofstad Helleland om kompetanseheving i det kommunale barnevernet.

Leder Merethe Løland møtte Statsråden, Bufdir, KS, FO, Forandringsfabrikken, LfB, Fylkesmannen i Nordland og BiA til møte.

Meget spennende møte med ulike aktører med sterke meninger om hva som skal til for å heve kvaliteten på barnevernet.