Det gjøres for tiden mye bra forskning rundt omsorgsovertakelser, og hvordan dette påvirker både foreldre og barn.

Noen av våre medlemmer i OBF har bidratt til forskning på feltet.

Her følger endel artikler som er skrevet av Hilde Anette Aamodt og Alicja Olkowska.

Artiklene er publisert på bakgrunn av intervju av flere barnevernsforeldre og tar for seg ulike utfordringer ved en omsorgsovertakelse, sett fra foreldreperspektivet.

Artikler i PDF format:

The practice of zero tolerance: emergency placement by child welfare services in Norway …..

Parenting and the State: Constructing Parental Responsibility by Democratic Neoliberal States ….

Huske at vi ikke har mistet omsorgen for våre barn, Den er blitt tatt fra oss ….

Det er som om det er naboens barn som er på besøk ….

Om sorg ved omsorgsovertagelser ….