Spennende hva denne dagen bringer. OBF stiller idag med leder Merethe Løland, styremedlem Svein Westrheim og Stine Solaas.

Fosterhjemskonferanse 2019 – Samarbeid til fosterbarns beste

Åpning – v/ styreleder Lene Printzlau Våmartveit

Samarbeid – samvær v/ styreleder i Organisasjon for Barnevernforeldre Merethe Løland