Vi i OBF er glad for det grundige arbeidet utvalget har utført på vegne av tidligere Barne-og likestillingsdepartementet. Vi mener det er viktig at det er gode rammebetingelser for dem som velger å bli fosterforeldre. Samtidig som vi reagerer på at det gjennomføres slike omfattende gjennomganger uten å involvere foreldre. Vi i OBF er kjent med at utvalget har bestått både av barnevernsbarn og fagpersoner med egen erfaring som fosterforeldre, noe vi mener skaper ubalanse i arbeidet og perspektivene. Dette kan også gi negative konsekvenser for hvordan systemet involverer foreldre når styringsmyndigheter ikke ser nødvendigheten av vår stemme. Vi fikk tilbud om å delta på innspillsmøter, men ikke om deltagelse i selve utvalget.

Les hele høringssvaret