«Hun heter Tiara» er fortellingen om en nyfødt jente og hennes mors vonde møte med barnevernet og rettsvesenet. Dette er en roman. Men i vår organisasjon kjenner vi mange smertefulle historier, og de er fra virkeligheten. Må det være sånn?

Organisasjon for Barnevernsforeldre jobber for å heve kvaliteten på barnevernet og rettssikkerheten. Vi vil styrke det biologiske prinsippet slik at foreldre anerkjennes som samarbeidspartnere i barnas hverdag, uansett om barnet bor hjemme eller er under barnevernets omsorg. Vi ønsker fokus på tidlig innsats og bredere satsing på tilbakeføring til hjemmet.

OBF ønsker romanen velkommen som et viktig bidrag i debatten.

Med hilsen

Merethe Løland

OBF

 

FORORD

I august 2020 er det 25 år siden jeg første gang ble fostermor. I løpet av disse årene har jeg stort sett hatt et godt samarbeid med saksbehandlere i barnevernet.

Gjennom årene har vi hørt grufulle historier om barn som skulle vært hentet av barnevernet. Men som aldri ble hentet. Barn som ble utsatt for en behandling og hendelser vi skulle ha beskyttet dem mot.

Det har også skjedd at barn har blitt hentet som ikke skulle vært hentet. Barnevernet og rettsvesenet besitter en inngripende makt. Det er lett å trå galt. I senere tid har fokuset blitt satt på hvordan barnevernet utfører sitt arbeid. Retten har dømt i flere saker hvor barnevernet har gjort graverende feil. Mens jeg har jobbet med stoffet til romanen har jeg snakket med et knippe mennesker. De har fortalt meg historier, stygge historier. Og jeg har kjent på en dyp, universell sorg.

Personene og hendelsene i romanen er ikke hentet fra virkeligheten.

Jeg må takke min coach Tove Andersen og min sønn og advokat Preben Askø. Uten deres hjelp og heiarop hadde ikke boka blitt til.

Barnevernet er i endring. Kvaliteten og rettssikkerheten må styrkes. Jeg gleder meg til friske fraspark, holdningsendringer og gode ideer på veien videre.

Hun peker mot Rina og hever stemmen: «Du har påført henne nok med stoffmisbruket ditt. Forstår du ikke hva jeg sier? Det er jo du som er roten til alt dette. Det er din skyld at hun lider! Stakkars liten. Du fortjener ikke å se henne.»

Rina er student på kunstskole når hun oppdager at hun har blitt gravid. Etter en anonym bekymringsmelding vikles hun inn i en svært smertefull kamp mot barnevernet.

Anne Hilde Askø er bosatt i Åros. Til daglig jobber hun som fostermor og teaterprodusent.

Hun turnerer for tiden som skuespiller med barneteateret «Møkk eller gull».

Hun har tidligere blitt publisert med novelle i «Magiske gatelys», med romanen «Gullkransen»

og med barneboka «Møkk eller gull».

 

For informasjon og nettbutikk

 

Besøk www.askoartist.no

 

Ta kontakt ved spørsmål!

Med hilsen

Anne Hilde Askø

48282807