Organisasjonen for barnevernsforeldrene har i 5 år vært aktivt med å påvirke barnevernfeltet gjennom dialog og samarbeid med fagfelt, politikere, myndigheter og andre organisasjoner med tilsvarende målsetning. Vi har deltatt på høringer, sittet i referansegrupper, undervist studenter på ulike høyskoler og universiteter, møtt statsråder, direktører og flere hundre foreldre.
Møte med foreldre er vår viktigste forutsetning for å kunne påvirke dagens barnevern. Vi trenger innblikk i hvilke utfordringer foreldre møter i et system som rammer så mange! Vi trenger din stemme for å kunne gjøre en forskjell!
Jeg vil på vegne av styret i OBF takke alle medlemmer som har fulgt oss siden oppstarten, alle nye medlemmer, alle som har vært innom i styret, alle som har bidratt til å gjøre OBF til det vi er idag. Vi vil også takke våre samarbeidspartnere, da særlig Bufdir som i 5 år har bidratt økonomisk til vårt arbeid!