Merethe Løland har deltatt med innspill til R-bup og Norce i et møte om grunnmodell for hjelpetiltak. Hjelpetiltakene hadde temaer som: Forstå ungdommen bedre, struktur i hverdagen, samarbeid og konflikt.

Utfordringer OBF løftet opp i dette møtet var:

– hvilke familier eller utfordringer skal tiltaket avhjelpe?

– hvilke vurderinger gjøres i forkant for å sjekke at man treffer riktig tiltak inn i familiene?

– hvordan skal man komme i posisjon til å gjennomføre tiltaket eller modellene dersom det foreligger høykonflikt? mistillit? frykt? skam? Osv.

– hvordan skal man måle om målet for veiledningen er nådd?

– hvilke elementer skal man vurdere?

– hvordan henger disse tiltakene sammen med årsakene til omsorgsovertakelser? Vil tiltakene kunne forhindre omsorgsovertakelser?

– hvordan kjenne igjen når foreldrene er mottakelige for veiledningen som skal gis og hvor fleksibel kan veileder være i forhold til andre behov som dukker opp underveis?

– temaene for tiltakene ser ut til å favne et bredt spekter, men det er samtidig en del elementer som kanskje forsvinner litt også, som vold, eller utøvende sinne, som også må adresseres på gode og hensiktsmessige måter

– vi er også opptatt av at man ikke fastsetter et antall timer/ganger som man er veldig rigid i forhold til, ettersom man vet at svært mange familier er gjengangere i systemet, man får altså ikke den hjelpen man har behov for eller er tilgjengelig for