OBF er en medlems- og interesseorganisasjon for foreldre med barn under barnevernets omsorg.
Vi har en unik posisjon, som gir oss tilgang til de mest sentrale aktørene på feltet, som BFD, Bufdir, Bufetat, kommunene, universitetene, fosterhjemforeningen, landsforeningen for barnevernsbarn og mange flere.
Sammen med disse aktørene er vi med på å utvikle norsk barnevern til det bedre for barn, foreldre, fosterforeldre og ansatte i barnevernet!
Vi ønsker flere foreldre som har erfaringer med barnevernet på godt og vondt, som har kapasitet og ønske om å dele dem med oss.
Vi vil også gjerne komme i kontakt med flere foreldre som har et ønske om å bistå andre foreldre gjennom vanskelige og krevende situasjoner.
Jo flere vi er, jo mer slagkraft får vi.