Kjære medlemmer i OBF!

Julen er for mange en magisk og hyggelig tid, en tid for familiehygge, sosiale sammenkomster og enorme forventninger. Men i år som alle andre år er det mange som gruer seg til jul.
Noen er urolige for økonomi, ensomhet, fravær av gode minner mm, men for våre medlemmer kan tiden vi nå går inni være særlig krevende av helt andre årsaker.
Det å gå julen i møte uten å få anledning til å dele tradisjoner med våre barn kan sette dype spor i oss, som fører med seg fortvilelse, sorg og håpløshet.
Vi i OBF tilbyr nettverksmøte torsdag 21.12.23 kl. 18.00. Dette er for de som har behov for å dele sine tanker om julen med andre som forstår og har kjent på tilsvarende utfordringer.
Vi i OBF er også opptatt av å bygge nettverk, slik at de som har særlig behov for støtte gjennom julen kan kontakte hverandre gjennom julen. Har du overskudd til å hjelpe noen, kom innom vårt nettverksmøte og bli kjent med våre flotte deltakere.
Vi i OBF oppfordrer alle til å lage nye tradisjoner, pleie relasjoner til gode venner og vær der for noen som trenger deg! Slik kan man komme seg godt ut av en vanskelig situasjon.

 

Da gjenstår det bare å ønske dere alle sammen, en riktig god jul
Med vennlig hilsen
OBF