Medlemsrekruttering
OBF har gjort noen endringer både når det gjelder medlemskap og medlemsfordeler, så her kommer ny og oppdatert informasjon om dette fra Merethe.