Merethe og Renate drøfter litt rundt hva som er trygghet for dem, og hvilke behov vi har for trygghet.