Nettverksmøte i Bergen

Tid: tirsdag 27.11 2018 fra kl 18-21

Sted: Kong Oscars gt. 62

5017  BERGEN

 Endelig skal vi i gang med egne nettverksmøter også i Bergen.

Møtene er åpne for alle foreldre som har eller har hatt barna sine under barnevernets omsorg eller er i ferd med å få det. Møtene skal fungere som en støtte og som et tilbud til foreldre som har opplevd det å bli fratatt omsorgen for sine barn og et forum for å gi råd eller hjelp til noen i en vanskelig tid. 

 På møte vil du treffe styremedlem Svein Westrheim og andre foreldre som har opplevd å bli fratatt omsorgen. 

 Det er også mulig å ta med seg en venn, dersom det er vanskelig å komme alene, eller ringe Svein for en førsamtale på 920 83 062

 Vi ønsker hjertelig velkommen til nettverksmøte i Bergen 😊

 

Med vennlig hilsen

Styret i OBF

Last ned Invitasjon som PDF……