Organisasjonen for barnevernsforeldre OBF tok initiativ til et nettverksmøte med ulike barnevernkritikere.

Hensikten med møtet var først og fremst å finne løsninger på kompliserte utfordringer i barnevernet.

Alle som deltok på møtet idag er klinkende klare på at vi trenger et barnevern, samtidig som vi er like enige om at det er behov for betydelige endringer!

Takk til alle som bidro med sin kunnskap, sine synspunkter og sin tid idag.

Elin P. Gregusson,
Rune Fardal fra Family Channel – Focus on Family & Human Rights in Norway,
Tor Åge Berglid fra Barnets Beste,
Merethe Løland og Renate Stølen Egebakken fra Organisasjonen for barnevernsforeldre OBF og
Elvis Chi Nwosu Kulturtolk i Barnevernet Linkworkers. African Cultural Awareness in Norway

 

 

En kort sending fra dagens nettverksmøte i Oslo.

Fra dagens måte i Oslo

En kort sending fra dagens nettverksmøte i Oslo. Dette er det andre møte så langt og i dag holdt vi på fra 10.00 til ca. 16.00. Nytt møte er avtalt i mars.

Publisert av Family Channel – Focus on Family & Human Rights in Norway Lørdag 16. februar 2019