Hele barnevernfeltet og barnevernaktørene fulgte saken til Trude Lobben mot Norge, som ble behandlet i Storkammeret i Den Europeiske menneskerettighetdomstolen (EMD) i Strasbourg høsten 2018. Dommen forelå allerede 27.mai i år, men ble først avsagt 10.09.19.

Avstanden mellom norske myndigheter og Trude Lobben med alle sine støttespiller kunne nærmest ikke vært større.
På den ene siden har man myndighetene med regjeringsadvokat Fredrik Sejersted og Statsråd Ropstad i spissen med sin tolkning av dommen.

En tolkning som etter alt å dømme lett kan oppfattes som svært arrogant og ekstremt kynisk. Hvor begge hevder at reparasjonsplikten utelukkende dreier seg om erstatningssummen på 25.000 euro og ingenting mer.

Les hele pressemeldingen Last ned …..