Samarbeid med ulike aktører

I denne episoden tar vi for oss hvem OBF som organisasjon samarbeider med, og ikke minst hvorfor?