En liten førjulshilsen fra Merethe, med ønske om raushet og god egenomsorg.
Husk at OBF tilbyr støttesamtaler og digitale nettverksmøter gjennom julen for alle.
Informasjon ligger på hjemmesiden, og våre digitale plattformer