Våg å tenke utenfor boksen
Renate Stølen Egebakken og Stine Solaas tenker litt rundt hvordan barnevern,
fosterforeldre og foreldre sammen kan gjøre det beste for barnet, på barnets premisser.
Kan vi tjene på å tørre og tenke litt utradisjonelt?