Hvorfor er det viktig å organisere seg, og hvilken fordeler har det?