Gå til innholdet

Våg å tenke utenfor boksen

Våg å tenke utenfor boksen Renate Stølen Egebakken og Stine Solaas tenker litt rundt hvordan barnevern, fosterforeldre og foreldre sammen kan gjøre det beste for barnet, på barnets premisser. Kan vi tjene på å tørre og tenke litt...

Ropstads ekspertutvalg

Fredag 19/3 satt Barne- og familieministeren ned et ekspertutvalg som skal «bidra til å utvikle barnevernet videre». OBF er ikke invitert med i utvalget, selv om «utvalget skal under arbeidet hente inn innspill fra barn og foreldre med erfaring fra...

Medlemsrekruttering

Medlemsrekruttering OBF har gjort noen endringer både når det gjelder medlemskap og medlemsfordeler, så her kommer ny og oppdatert informasjon om dette fra Merethe.