Innspill til ekspertgruppe – valg av fosterhjem

Innspill til Bufdir sin ekspertgruppe – valg av fosterhjem Utfordringsbildet når det gjelder bvtj sitt arbeid:   for lite systematisk og strukturert arbeid fra bvtj sin side når det gjelder involvering av barn og foreldrene i arbeidet, når det gjelder...

Vold i familier

Bufdir inviterte OBF til et møte om hvordan barneverntjenesten jobber når det gjelder vold i familier. Noen av spørsmålene vi skal svare på er: hva vurderer dere fungerer godt i bvtj sitt arbeid med oppfølging av barn og familier som er utsatt for vold? hva vurderer...

Søsterorganisasjon i Sverige

Organisasjonen for barnevernsforeldre (OBF) har hatt møte med en mamma fra Sverige i håp og tro om at vi kan bidra til å opprette en søsterorganisasjon i Sverige. Vi i OBF er takknemlige for anledningen vi har fått til å kunne bistå i å bygge opp en organisasjon i...
Nyhetsbrev 1/24

Nyhetsbrev 1/24

Kjære medlemmer i OBF! Vi i OBF vil sende ut nyhetsbrev hver 4-6 uke fremover. Vi vil skrive litt om hva vi holder på med og informere medlemmer om aktuelle saker. OBF jobber for tiden med: Evaluering av barnevernsreformen: Barnevernsreformen gjorde sitt inntog i...