Familieråd når det haster

Familieråd når det haster

Familieråd når det haster En studie av akutt familieråd i den kommunale barneverntjenestens arbeid med hastesaker Hovedrapport fra prosjektet ‘Familieråd når det haster med å finne en løsning’   PDF rapport…...

OBF inviterer til debatt 17.8 Arendalsuka

Arendalsuka Torsdag 17/8, kl. 2030 – 2130 inviterer OBF til debatt om hvordan foreldre blir fulgt opp etter omsorgsovertakelser. Debatt om hvordan foreldre blir fulgt opp av barnevernet i saker med omsorgsovertakelse. Foreldre med barn under barnevernets omsorg...

Webinar – Juridisk bistand og veiledning

OBF webinar Torsdag 30.3 kl: 18:00 – 20:00 Vi ønsker dere velkommen til vårt første webinar, og dagens tema blir juridisk bistand og veiledning med Advokat Lill Kristin Nilsen. 18.00 – 18.45 Webinar 18.45 – 19.00 Pause 19.00 – 20.00 Vi svarer...