Invitasjon til vårt aller første nettverksmøte i Oslo

Tid: onsdag 26. sept fra kl 17-19
Sted: Torggata 1, 0181 Oslo (klasserommet)
Kontaktperson: Merethe Løland 98134958

Vi i Organisasjonen for barnevernsforeldre ønsker å invitere deg som har, har hatt barna deres under barnevernets omsorg eller er i ferd med å få det til et nettverksmøte i Oslo.

Hensikten med å invitere til møte er å samle, støtte og veilede foreldre som opplever å stå alene i kampen mot barneverntjenesten. Vi ønsker at dere som kommer på møtene selv kan påvirke innhold og tema. Vi tar sikte på å treffes siste onsdag i måneden.

Det er fullt mulig å ha med seg en støtteperson, dersom det er utrygt å møte opp alene.

Neste møte blir 31.okt 17-19 og så 28.nov 17-19.

Med vennlig hilsen

Styret i OBF

Nettverksmøte Oslo

Last ned Invitasjon til nettverksmøte i Oslo