Gå til innholdet
Pressemelding

Pressemelding

Hele barnevernfeltet og barnevernaktørene fulgte saken til Trude Lobben mot Norge, som ble behandlet i Storkammeret i Den Europeiske menneskerettighetdomstolen (EMD) i Strasbourg høsten 2018. Dommen forelå allerede 27.mai i år, men ble først avsagt 10.09.19.