Hva kan vi hjelpe deg med ?

Her finner du råd, informasjon og tjenester til foreldre som har barn i barnevernet, eller har erfaringer med barnevernet.
Vi samskaper et bedre barnevern, med foreldre, myndigheter og fagfolk på tjeneste- og systemnivå.

Foreldre

fagfelt

aktiviteter

Innkalling til Landsmøte 2024

Sakspapirer Landsmøte 26.mai 2024

Innspill til ekspertgruppe – valg av fosterhjem

Innspill til Bufdir sin ekspertgruppe - valg av fosterhjem Utfordringsbildet når det gjelder bvtj sitt arbeid:   for lite systematisk og strukturert arbeid fra bvtj sin side når det gjelder involvering av barn og foreldrene i arbeidet, når det gjelder informasjon om...

Vold i familier

Bufdir inviterte OBF til et møte om hvordan barneverntjenesten jobber når det gjelder vold i familier. Noen av spørsmålene vi skal svare på er: hva vurderer dere fungerer godt i bvtj sitt arbeid med oppfølging av barn og familier som er utsatt for vold? hva vurderer...

Søsterorganisasjon i Sverige

Organisasjonen for barnevernsforeldre (OBF) har hatt møte med en mamma fra Sverige i håp og tro om at vi kan bidra til å opprette en søsterorganisasjon i Sverige. Vi i OBF er takknemlige for anledningen vi har fått til å kunne bistå i å bygge opp en organisasjon i...

Nyhetsbrev 1/24

Nyhetsbrev 1/24

Kjære medlemmer i OBF! Vi i OBF vil sende ut nyhetsbrev hver 4-6 uke fremover. Vi vil skrive litt om hva vi holder på med og informere medlemmer om aktuelle saker. OBF jobber for tiden med: Evaluering av barnevernsreformen: Barnevernsreformen gjorde sitt inntog i...

Julehilsen 2023

Julehilsen 2023

Julen er for mange en magisk og hyggelig tid, en tid for familiehygge, sosiale sammenkomster og enorme forventninger.